Hoitoon hakeutuminen

Terveysaseman vastaanotoilla hoidon tarpeen arvioinnin tekee sairaanhoitaja joko puhelimitse tai vastaanotolla.
Potilas saa ohjausta ja neuvontaa ja tarvittaessa hänet ohjataan:
- lääkärin vastaanotolle
- sairaanhoitajan vastaanotolle
- kansanterveyshoitajan vastaanotolle
- etälääkärinvastaanotolle
- fysioterapeutin suoravastaanotolle

Yhteydenotto terveysasemalle/yleislääketieteen poliklinikalle

  • Jos sinulle on nimetty yhteyshenkilö, ole häneen yhteydessä puhelimitse tai Omasote-viestin kautta. Mikäli yhteyshenkilö ei heti vastaan puhelimeen, hän soittaa sinulle takaisin mahdollisimman pian.
  • Jos sinulle ei ole nimettyä yhteyshenkilöä, saat yhteyden takaisinsoittojärjestelmän kautta. Sinulle tullaan nimeämään oma yhteyshenkilö. Jatkossa asioit yhteyshenkilön kanssa, joko puhelimitse tai Omasote-viestin kautta.
  • Kii­reel­li­ses­sä ti­lan­tees­sa (esim. mur­tu­mat, äkil­li­nen vat­sa­ki­pu) Kajaanin, Ristijärven ja Paltamon alueella ole yhteydessä yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä ja muualla kunnissa voit ha­keu­tua suo­raan ter­vey­sa­se­man vas­taa­no­tol­le.  

Etäpalveluiden avulla hoidamme silloin, kun ei ole tarvetta vastaanottokäynnille. Sinua hoitava ammattilainen tekee arvion hoituuko asia etänä vai vaatiiko vastaanotolla käyntiä. Etäpalveluilla tarkoitetaan Omasote-viestejä ja puhelinkontakteja. Näillä säästämme sekä ammattilaisen että potilaan aikaa ja vaivaa lisäksi vältämme infektiosairauksien leviämistä.

Yleinen hätänumero 112 - henkeä uhkaava tilanne

Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. kova rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus tai onnettomuus) soita hätänumeroon 112. Vastaa esitettyihin kysymyksiin, toimi annettujen ohjeiden mukaan ja lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

Kainuun keskussairaalan päivystysapu 116 117 - äkillinen sairastuminen tai tapaturma

Soita päivystysapuun 116 117, mikäli tarvitset neuvoja äkillisen sairauden tai tapaturman hoidossa etkä ole varma pitääkö sinun lähteä päivystykseen.

Tekstipalvelun koko Suomessa tuottaa HUS Uudenmaan Päivystysapu 116 117.

Terveyskeskussairaalaan potilaat tulevat lääkärin ajanvaraus- tai päivystysvastaanotolta tai jatkohoitoon Kainuun keskussairaalasta tai muusta sairaalasta. 

Välitöntä ja kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa soittakaa hätänumeroon 112.

Kainuun hyvinvointialueen päivystyspalvelut

Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen