Teatteriresepti kuntoutumisen ja kulttuurihyvinvoinnin tukena

Taiteella, kulttuurilla ja taiteellisella toiminnalla olevan moninaisia positiivisia vaikutuksia fyysiseen terveyteen, mielen hyvinvointiin sekä koettuun hyvinvointiin, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Teatteriresepti -toimintamalli tarkoittaa teatterielämyksen ja kulttuurihyvinvoinnin tarjoamisesta osana kuntoutusta ja hyvinvointia. 

Lisätietoa Teatterireseptistä: