Raskauden ehkäisy ja suunnittelu

Perhesuunnitteluneuvonnan perustehtävä on seksuaaliterveyden edistäminen, ehkäisytietouden antaminen ja sopivan ehkäisyn löytäminen sitä tarvitseville asiakkaille.

Asiakasta tuetaan ja ohjataan vastuulliseen seksuaalikäyttäytymiseen.

Perhesuunnitteluneuvonta on tarkoitettu kaikille hedelmällisessä iässä oleville asiakkaille. Vastaanotolla neuvotaan ehkäisyn valinnassa ja raskauden suunnittelussa sekä ohjataan tahattomasta lapsettomuudesta kärsiviä perheitä.

Toimintaan sisältyy ehkäisyn aloitus ja seuranta sekä ongelmatilanteiden selvittely. Ehkäisyneuvonnan palvelukäynti on Kansanterveyslain ja siihen liittyvän maksulain perusteella maksuton kaiken ikäisille riippumatta siitä, mihin käynti tehdään (ehkäisyneuvola, lääkärin vastaanotto, kouluterveydenhuolto ym.). Perumattomista ehkäisykierukan ja -kapselin asetusajoista peritään yli 18v. asiakkailta 56.70 euron maksu.

Ehkäisyn aloitukseen ja kontrolliin voi varata ajan Omasoten kautta tai soittamalla oman alueesi neuvolaan.
Neuvoloiden terveydenhoitajien yhteystiedot kunnittain löytyvät alta.

Muista perhesuunnitteluun liittyvistä asioista voi viestiä Omasoten kautta.