Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut Kainuun kirjastoissa

Tutustu Kainuun kirjastojen monipuolisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin.

Kirjasto voi toimia kokoontumispaikkana, joka ehkäisee syrjäytymistä ja edistää yleistä viihtyvyyttä. Kirjastopalvelut voivat vaikuttaa myönteisesti kuntalaisten lukutaitoon ja monimuotoiseen oppimiseen.

Kainuulaiset kirjastot tarjoavat seuraavia palveluita kaikilla paikkakunnilla: 

  • Monipuolisen ja ajantasaisen kokoelman, pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin 
  • Neuvontaa kirjaston palvelujen ja sisältöjen käyttöön 
  • Vaihtuvia taidenäyttelyitä ja tarjoaa näyttelytilan 
  • Tarjoaa kirjailijavierailijoita kaikenikäisille  
  • Kirjastotilan kuntalaisten kohtaamispaikkana ja tarjoten mahdollisuuden sosiaalisiin kontakteihin, monimuotoisille kulttuuritapahtumille 
  • Pohjoisen e-kirjaston palvelut 
  • Mahdollisuuden saada tunnukset Celia-äänikirjapalveluun henkilöille, joille painetun kirjan lukeminen on vaikeaa tai mahdotonta

Lisätietoa kuntakohtaisista kirjastopalveluista: