Mielenterveys- ja päihdepäivystys

Mie­len­ter­veys- ja päih­de­päi­vys­tyk­ses­sä Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä (Sot­ka­mon­tie 13) vas­ta­taan päi­vys­tyk­sel­li­seen hoi­don tar­peen ar­vioin­tiin ja kii­reel­li­siin yh­tey­de­not­toi­hin ko­ko Kai­nuun alueel­la.

Au­kio­loa­jat:

  • ma-pe klo 8.00–20.00
  • la-su ja ar­ki­py­hi­nä klo 11.00–20.00

Pu­he­lin­nu­me­ro:

  • 044 790 0051, jo­hon voit jät­tää myös vies­tin ja Si­nuun ol­laan yh­tey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian

Yh­tey­de­no­tot ma-pe klo 8.00–16.00 kun­tien mie­len­ter­veys- ja päih­deyk­si­köi­hin tai omaan työn­te­ki­jään.

Ka­jaa­nis­sa kii­reet­tö­mät ajan­va­rauk­set nu­me­ros­ta 044 7974058 (ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä).