Seulontatutkimukset

Valtioneuvoston asetus seulonnoista 339/2011

Valtioneuvoston asetus STM/2021/131

Suo­lis­to­syö­vän seu­lon­ta­tut­ki­mus

Val­ta­kun­nal­li­nen suo­lis­to­syö­pä­seu­lon­ta laa­je­nee as­teit­tain kos­ke­maan kaik­kia 56-74-vuo­tiai­ta mie­hiä ja nai­sia. Vuon­na 2023 suo­lis­to­syö­pä­seu­lon­taan kut­su­taan 63-, 61-, 59-, 57, 55, ja 53- syntyneet mie­het ja nai­set. Seu­lon­ta to­teu­te­taan kah­den vuo­den vä­lein vuo­si­na, jol­loin kut­sut­ta­va täyt­tää pa­ril­li­sia vuo­sia.

Seu­lon­ta­kut­su­ja pos­ti­te­taan kut­sut­ta­vil­le ym­pä­ri vuo­den. Seu­lon­ta­tut­ki­mus on mak­su­ton.

Seu­lon­taan kut­sut­ta­va saa pos­tit­se ko­tio­soit­tee­seen­sa näyt­tee­not­to­se­tin, jo­ka si­säl­tää kut­sun, näyt­tee­not­to-oh­jeen, näyt­teen pa­lau­tus­kuo­ren, esi­tie­to­lo­mak­keen ja näy­teas­tian.

Seu­lon­ta­tut­ki­muk­ses­sa ulos­te­näyt­tees­tä et­si­tään pii­le­vää ver­ta. Seu­lon­ta­tu­los pos­ti­te­taan ko­tiin. Mi­kä­li näyt­tees­tä löy­tyy ver­ta eli näy­te on po­si­tii­vi­nen, tut­kit­ta­val­le an­ne­taan oh­jeet, kuin­ka toi­mia. En­si­si­jai­ses­ti teh­tä­vä jat­ko­tut­ki­mus on pak­su­suo­len tä­hys­tys.

Li­sää tie­toa suo­lis­to­syö­pien seu­lon­nas­ta on luet­ta­vis­sa Suo­men Syö­pä­re­kis­te­rin si­vuil­ta ja Fim­la­bin suo­lis­to­syö­vän seu­lon­ta-si­vuil­ta


Suo­len san­ka­rit: Seu­lon­nal­la syö­pä saa kyy­tiä - You­Tu­be

Li­sä­tie­to­ja suo­lis­to­syö­pä­seu­lon­ta­tut­ki­muk­sis­ta an­taa seu­lon­ta­hoi­ta­ja puh. 040 636 3598 tiis­tai­sin ja tors­tai­sin klo 9-11.


Naisten kohdunkaulan syövän seulontatutkimus (papa)

Kainuulaiset 30–65 -vuotiaat naiset kutsutaan kohdunkaulan syövän seulontatutkimukseen viiden vuoden välein. Vuonna 2024 kutsun saavat vuosina 1959,1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989 ja 1994 syntyneet naiset. 

Asiakas saa ajan seulontatutkimukseen kutsun mukana. Mikäli varattu aika ei sovi, toivotaan ajan muutokset ja peruutukset tehtävän mahdollisimman pian kutsun saapumisesta kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tutkimus on maksuton.

Lisätietoja kohdunkaulan syövän seulontatutkimuksista antaa
terveydenhoitaja Sani Karhu p. 044 7157166, käytössämme on takaisinsoittopalvelu ma-to klo 7.30-16 ja pe, arkipyhien aattona klo 7.30-14 (puhelin, pvm/mpm)

Rintasyövän seulontatutkimus (mammografia)

Maksuttomaan rintasyövän seulontatutkimukseen mammografiaan kutsutaan 50–69 -vuotiaat naiset kahden vuoden välein. Vuonna 2024 kotiosoitteeseen tulevan kutsun saavat vuosina 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 ja 1974 syntyneet naiset. Kutsussa on aikaehdotus ja ohjeet ajan siirtämiseen tai perumiseen. Kutsuja postitetaan kuvausten ajan pienissä erissä.

Kajaanilaisten, paltamolaisten, ristijärveläisten ja sotkamolaisten seulontatutkimukset järjestetään Kajaanin Radiologikeskuksessa, os. Rajakatu 3, 87100 Kajaani, koko vuoden ajan.

Hyrynsalmelaisten ja suomussalmelaisten seulontatutkimukset järjestetään Suomussalmella. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.

Kuhmolaisten seulontatutkimukset järjestetään Kuhmossa. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa.

Lisätietoja rintasyövän seulontatutkimuksista Kajaanin Radiologikeskuksesta puh. 044 974 9369 ma–to klo 12–15 ja pe klo 10–13