Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollossa asiakkaan asemaa määrittelee Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa.

Lakia sovelletaan viranomaisen ja yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon, jollei muutoin säädetä. Sosiaalihuollon palveluja ovat mm. sosiaalityö, perheneuvonta, kotipalvelu,  palvelu- ja tukiasuminen, sosiaalihuollon laitospalvelut, perhehoito, omaishoito, päivähoito, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, päihdehuolto, lastenvalvojan palvelut, elatustuki, tukipalvelut, toimeentulotuki sekä mainittuihin etuuksiin liittyvät  
toimenpiteet.

Asiakkaalla on oikeus saada:

  • laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja kohtelua  
  • selvitys toimenpidevaihtoehdoista 
  • päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä  
  • palvelu- ja hoitosuunnitelma  
  • ensisijaisesti itsemääräämisoikeus sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus palvelujensa suunnittelussa ja toteuttamisessa 
  • tietoja asiakirjasta, jos se sisältää tietoja hänestä itsestään tai hän on asianosaisena 

Katso koko lakiteksti tästä: http://www.stm.fi -> Sosiaali- ja terveyspalvelut -> Lainsäädäntö