Ikäihmiset

Kainuun ikäihmisten palvelut - turvallisesti kotona tukien. Ikäihmisten palvelut tuottaa, järjestää ja koordinoi asiakas- sekä palveluohjauksen keinoin kainuulaisille ikäihmisille kotona asumista tukevia palveluja sekä ympärivuorokautisia hoivapalveluja.

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus.

Osallistuva ikäihminen asuu omassa kodissaan lähiverkostonsa sekä tarpeenmukaisten palvelujen turvin.