Akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut

Kainuun hyvinvointialueen laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset ja Kainuun hyvinvointialueelle on myönnetty sertifikaatti. Sertifikaatti kattaa johdon ja hallinnon, akuuttihoidon palvelut, kuntoutuspalvelut, osastohoidon palvelut (somaattinen erikoissairaanhoito, leikkaus ja anestesia), vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut (poliklinikkatoiminta), diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut (kuvantaminen ja patologia).

ISO 9001-2015 Laatusertifikaatti