Lasten, nuorten ja perheiden lomakkeet

Lastenneuvola 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Perhetyö

Perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua voi ha­kea säh­köi­ses­ti Oma­so­tes­sa ohei­ses­ta lin­kis­tä tai täyt­tä­mäl­lä al­la ole­van lo­mak­keen

Perhehoidon sekä tuki- ja sijaisperhetoiminnan lomakkeet

Voit lähettää alla olevat lomakkeet helposti ja sähköisesti Omasoten kautta omasote.kainuu.fi. Sähköiselle lomakkeelle pääset suoraan alla olevien linkkien kautta. Jär­jes­tel­mä pyy­tää kir­jau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä vah­vaa tun­nis­tau­tu­mis­ta pank­ki­tun­nuk­sin tai mo­bii­li­var­men­teel­la hen­ki­löl­li­syy­den var­mis­ta­mi­sek­si.

Paperiset lomakkeet alla

 

Lastensuojelu

 

 

 

ilmoitus, lomake, lomakkeet, huoli, lastensuojelu, perhehoito, perhetyö, kotipalvelu