Synnytä Kajaanissa

Nykyisin jokaisella on mahdollisuus valita asuinpaikasta riippumatta synnytyssairaalansa. Maksusitoumusta ei tarvita. 

Kainuun keskussairaalan synnytysyksikkö tarjoaa korkeatasoista, yksilöllistä ja perhekeskeistä hoitoa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Polikliininen synnytys on meillä mahdollista tietyin edellytyksin. Gynekologi, anestesialääkäri ja lastenlääkäri ovat tarvittaessa käytettävissä synnytyksen aikana. Meille voi tulla synnyttämään, kun raskaus on kestänyt vähintään 32 viikkoa. Meillä voit synnyttää myös veteen kriteerien täyttyessä.

Synnytyssali tarvitsee synnyttäjästä etukäteen terveyteen liittyviä tietoja. Nämä tiedot voi terveydenhoitajasi tai sinä lähettää synnytyssaliin esitietolomakkeella raskausviikolla 30. Voit tulostaa esitietokaavakkeen oheisesta linkistä ja lähettää meille alla olevaan osoitteeseen.

Synnytyssali
Sotkamontie 13, 3. krs. sisäänkäynti F1
87300 Kajaani

Muista ottaa neuvolakortti mukaan!
Poista korut ja lävistykset!

Kartta meille:

KAKS aluekartta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kartta pdf muodossa: 

Voit tutustua meihin ja toimintaamme seuraavien oppaiden avulla:

Mei­dän syn­ny­ty­syk­sik­köm­me sekä per­heo­sas­ton toi­min­taa/tie­dot­tei­ta voi seu­ra­ta so­mes­sa. Näi­den kaut­ta voit ha­lu­tes­sa­si lä­het­tää meil­le myös yk­si­tyis­vies­tin, jo­hon vas­ta­taan yleen­sä muu­ta­man tun­nin si­säl­lä!

Yhteystiedot:
Puh. 040 153 3247, synnytyssali
Puh. 044 797 0418, Tarja Pulkkinen, osastonhoitaja

Fax. 08 715 0005

Osoite:
Synnytyssali
Sotkamontie 13, 3. krs. sisäänkäynti F1
87300 Kajaani