Lastensuojelun jälkihuolto

Lastensuojelun jälkihuolto

Sijoituksen päätyttyä lapsella on enintään 23-vuotiaaksi asti oikeus lastensuojelun jälkihuoltoon. Jälkihuollolla tarkoitetaan sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen tarjottavaa kokonaisvaltaista tukea lapselle tai nuorelle. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle. Jälkihuollossa lasta tai nuorta tuetaan jälkihuollon palveluilla, jotka ovat vapaaehtoisia.

Jälkihuollon palveluita voivat olla esimerkiksi:

  • tuki, ohjaus ja neuvonta
  • tukihenkilö
  • taloudellinen tuki
  • työntekijöiden apu muiden palveluiden selvittämiseksi ja järjestämiseksi.

Jälkihuollossa asiakkaalle laaditaan asiakassuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään lapsen ja nuoren tuen tarve sekä määritellään käytettävissä olevat palvelut ja tukitoimet.

Lisätietoa lastensuojelun jälkihuollosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

Jälkihuollosta säädetään lastensuojelulain luvussa 12.

Kainuussa toimii jälkihuoltotiimi, jossa vastataan yli 18-vuotiaiden asiakkaiden jälkihuollosta. Alaikäisten jälkihuollosta vastaa lapselle nimetty sosiaalityöntekijä. Voit lähettää viestin työntekijöille Omasoten viestipalvelussa tai ottaa yhteyttä puhelimitse. Lastensuojelun yhteystiedot >