Arviointi- ja kuntoutusyksikkö

Arviointi- ja kuntoutusyksikkö on laitoshoidon yksikkö, jossa tarjotaan lyhytaikaista hoitoa ja kuntoutusta tavoitteena asiakkaan kotiutuminen. Hoito perustuu moniammatilliseen kuntoutumisen arviointiin ja toteutukseen. 

Kainuun hyvinvointialueen arviointi- ja kuntoutusyksikön asiakasmaksut sisältävät kaiken asiakkaan tarvitseman hoidon ja hoivan sekä lääkkeet.

Arviointi- ja kuntoutusyksikköön asiakkaaksi tulo

Lääkärijohtoinen moniammatillinen työryhmä päättää asiakkaan arviointi- ja kuntoutusyksikön hoitojaksosta.

Yhteystiedot
 
Kuhmon arviointi- ja kuntoutusyksikkö 
palveluesihenkilö puh. 044 797 0361 
Kirkkotie 14, 88900 Kuhmo
puh. 044 797 5292

Pal­ve­luyksikkö­pääl­lik­kö puh. 044 797 0351
Kappelikuja 7, 88900 Kuhmo

Kajaani, Paltamo, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Hyrynsalmi
Palvelualuepäällikkö puh. 044 797 0140
Markkinatie 1, 88600 Sotkamo