Palveluseteli

Omaishoidontuen lakisääteisen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelut voidaan tarvittaessa järjestää palvelusetelillä ostamalla palvelu yksityiseltä palveluntuottajalta.

Kai­nuun hyvinvointialueella on käytössä säh­köi­nen pal­ve­lu­se­te­li- ja os­to­pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä (PSOP). Vammaispalveluissa palveluseteli on käytössä omais­hoi­don la­ki­sää­tei­sen va­paan- ja hen­ki­lö­koh­tai­sen avun palveluissa.

Vammaispalvelujen palveluseteli palvelutuottajat löydät osoitteesta: https://parastapalvelua.fi/webv2/