Kehitysvammapoliklinikka

Kehitysvammapoliklinikalla tehdään tutkimuksia sekä ohjataan ja neuvotaan kaikissa kehitysvammaisuuteen liittyvissä asioissa. Kehitysvammapoliklinikan asiakkaaksi tullaan tavanomaisesti keskussairaalan siirtona kehitysvammadiagnoosin perusteella. Kehitysvammapoliklinikan henkilökuntana on moniammatillinen työryhmä.

Kehitysvammapoliklinikalle hakeudutaan ottamalla yhteyttä kehitysvammapoliklinikan sosiaalityöntekijään puh 044 797 4964. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan muihin kehitysvammapoliklinikan työryhmän jäseniin. Kehitysvammapoliklinikan palveluja annetaan kehitysvammaisille henkilöille, heidän perheilleen ja muille yhteistyötahoille. Palvelut ovat käyttäjille maksuttomia.

Kehitysvammapoliklinikan työryhmä suunnittelee yhdessä kehitysvammaisen henkilön ja hänen perheensä kanssa hoitoon, varhaiskuntoutukseen, opetukseen, työllistämiseen ja asumiseen liittyviä palveluja poliklinikkakäynnin yhteydessä. Poliklinikkakäynnit toteutetaan päiväkäynteinä. Käynnin perusteella kehitysvammaiselle henkilölle laaditaan kuntoutussuunnitelma ja kehitysvammalain mukainen erityishuolto–ohjelma.

Kuntoutussuunnitelma sisältää suositukset asiakkaan tarvitsemista palveluista, kuten opetuksesta, päivätoiminnoista, asumisesta ja kuntoutuksesta (esim. puhe-, fysio-, ratsastus-, musiikki-, toiminta- ja perheterapiasta). Kuntoutussuunnitelmaa voidaan myös käyttää muita palveluja ja etuuksia haettaessa.

Kehitysvammapoliklinikan työryhmän jäsenet tekevät koti-, päiväkoti-, koulu- ym. käyntejä ohjaten perheitä ja lähityöntekijöitä.
Lisäksi työryhmä toimii yhteistyössä mm. kehitysvammapalvelujen sosiaaliohjaajien ja -työntekijöiden, kehitysvammayksiköiden henkilökunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Työryhmä järjestää myös kysynnän mukaan koulutusta ja konsultaatiota kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskenteleville.


Kehitysvammapoliklinikan sairaanhoitajan soittoajat
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kehitysvammapoliklinikalla otamme käyttöön sairaanhoitajan soittoajat 3.1.2022 alkaen. Soittoajat ovat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantai-sin klo 13:00 - 15:00. Sairaanhoitajaan voi ottaa yhteyttä kehitysvammapoliklinikan asiakkaan lääkitykseen tai vointiin liittyen. Kehitysvammapoliklinikan lääkäri seuraa pääasiassa psykiatrisia ja neuropsykiatrisia lääkehoitoja, tavanomaiset lääkehoidot perussairauksiin tai akuutteihin sairauksiin liittyen hoidetaan perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Jatkossa yhteydenottopyynnöt kehitysvammapoliklinikan ylilääkärille tehdään sairaanhoitajan kautta. Pyydämme ystävällisesti, että jatkossa ylilääkäriin ei olla suoraan yhteydessä puhelimitse/sähköpostitse.

Kehitysvammapoliklinikan sairaanhoitajan soittoaika:
Maanantai klo 13:00 - 15:00
Keskiviikko klo 13:00 - 15:00
Perjantai klo 13:00 - 15:00

Sairaanhoitajan puhelinnumero: 040 6203344

Kehitysvammapoliklinikan moniammatillisen työryhmän jäsenet ja yhteystiedot:

Ylilääkäri, soittopyynnöt sairaanhoitajan kautta
Sosiaalityöntekijä, 044 797 4964               
Psykologi, 044 715 6965                               
Puheterapeutti, 044 715 6955                             
Fysioterapeutti, 050 540 3846                           
Kuntoutusohjaaja, 044 797 0518                           
Kommunikaatio-ohjaaja, 044 797 4776 
Toimintaterapeutti, 044 479 6011                    
Osastosihteeri, 044 797 0519                

Kehitysvammapoliklinikan toimipiste
Sotkamontie 13, E-rakennus, ovi E2
87300 Kajaani

Lähetä viesti kehitysvammapoliklinikalle. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa. Vies­tei­hin vas­ta­taan vii­den (5) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa. 

 

Päivitetty 16.12.2021