Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian palveluyksikkö vastaa lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitsevien kainuulaisten lasten ja heidän perheidensä tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. 

Lastenpsykiatrisen palveluyksikön toimintaa ohjaavat arvot ovat perhekeskeisyys, yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys. 

Toimintaperiaatteitamme ovat sekundaari preventio ja kuntouttava työote, moniammatillinen- ja verkostoyhteistyö sekä pysyvien hoitosuhteiden tukeminen. 

Lastenpsykiatrian palveluyksikön asiakkuuteen tarvitaan lähete. Mikäli arvelet lapsesi tarvitsevan mielenterveyspalveluja, ota ensiksi yhteyttä neuvolaan, kouluterveydenhuoltoon, omalääkäriin tai perheneuvolaan.

Palveluyksikkö jakaantuu lastenpsykiatrian poliklinikkaan ja osastoon. Palveluyksikkö sijaitsee Kainuun keskussairaalan E-rakennuksessa. Sisäänkäynti ovi E1. 
 
Yhteystiedot:

Kainuun keskussairaala 
Lastenpsykiatrian palveluyksikkö 
Sotkamontie 13, E-rakennus, Ovi E1
87300 Kajaani 
                                    
osastonsihteeri 044 797 0028 (tavoitettavissa ma – pe klo 8 – 14.15 ja pe klo 8 – 13.55)
faksi 08 718 0021

Katso sijainti kartalta:

Lastenpsykiatria Psykiatria