Palvelusetelit hoitokotiin

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli tarkoittaa ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon sekä asumisen järjestämistä yksityisessä hoitokodissa.

Asiakkailla, joilla on todettu ympärivuorokautisen hoitopaikan tarve, on mahdollisuus hakea palveluseteliä tehostetun palveluasumisen järjestämistä varten. 

Palveluseteli on tarkoitettu palvelutarpeen arvioinnissa todettuun hoivapalvelun ostamiseen.  
Mikäli asiakas tarvitsee ja haluaa ostaa palvelusetelituottajalta muuta palvelua, hän kustantaa sen itse.

Palveluseteli on henkilökohtainen. Asiakkaan palvelusetelin arvo ja omavastuu osuus määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan. Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ja palvelunhinnan välisen erotuksen omavastuuosuutena palveluntuottajalle. Omavastuuosuudella tarkoitetaan palveluntuottajan vuorokausihinnan ja palvelusetelin arvon välistä erotusta. 
Asiakas valitsee palvelutuottajan niistä yrittäjistä, jotka on hyväksytty vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli palveluntuottajiksi.  Asiakas ja palveluntuottaja tekevät kirjallisen sopimuksen.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta (733/1992) 4 §                          
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) 3 - 4 §.                                                                              
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 14 §, 20 § 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 16.12.2015 § 259, 10.5 2021 § 149, 25.11.2021 § 365

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja:

 

Tavallisen palveluasumisen palveluseteli 

Tavallisen palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 10.5 2021 § 151. 

Tavallinen palveluasuminen tarkoittaa yksityistä palveluasumista, jossa on tarjolla mm. hoiva-, ateria- ja turvapalveluita. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Tavallisen palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu iäkkäille asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea ja apua asumiseensa sekä sellaista hoivaa ja hoitoa, jota ei pystytä järjestämään hänen yksityiskotiinsa, vaan asiakas tarvitsee palvelut keskitetymmin järjestettynä asumisyksikössä.
 
Palveluseteli on tarkoitettu palvelutarpeen arvioinnissa todetun hoivan sekä siivous- ja vaatehuoltopalvelun ostamiseen. Mikäli asiakas tarvitsee ja haluaa ostaa palvelusetelituottajalta muuta kuin edellä mainittua palvelua, hän kustantaa sen itse.

Palveluseteli on henkilökohtainen. Asiakkaan palvelusetelin arvo ja omavastuu osuus määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan. Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ja palvelunhinnan välisen erotuksen omavastuuosuutena palveluntuottajalle. Omavastuuosuudella tarkoitetaan palveluntuottajan vuorokausihinnan ja palvelusetelin arvon välistä erotusta. 

Asiakas valitsee palvelutuottajan niistä yrittäjistä, jotka on hyväksytty vanhusten kotihoidon hoivapalvelun palveluntuottajiksi. Asiakas ja palveluntuottaja tekevät kirjallisen sopimuksen.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on käytössä sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) palvelusetelien hallintaan. 

Hyväksytyt Palveluntuottajat löydät https://parastapalvelua.fi/etusivu linkistä.

Lisätietoja PSOP järjestelmästä löydät https://sote.kainuu.fi/psop linkistä.