Palvelusetelit hoitokotiin

Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli

Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli tarkoittaa ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon sekä asumisen järjestämistä yksityisessä hoitokodissa.

Asiakkailla, joilla on todettu ympärivuorokautisen hoitopaikan tarve, on mahdollisuus hakea palveluseteliä ympärivuorokautisen palveluasumisen järjestämistä varten. 

Palveluseteli on tarkoitettu palvelutarpeen arvioinnissa todettuun hoivapalvelun ostamiseen.  
Mikäli asiakas tarvitsee ja haluaa ostaa palvelusetelituottajalta muuta palvelua, hän kustantaa sen itse.

Palveluseteli on henkilökohtainen. Asiakkaan palvelusetelin arvo ja omavastuu osuus määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan. Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ja palvelunhinnan välisen erotuksen omavastuuosuutena palveluntuottajalle. Omavastuuosuudella tarkoitetaan palveluntuottajan vuorokausihinnan ja palvelusetelin arvon välistä erotusta. 

Asiakas valitsee palvelutuottajan niistä yrittäjistä, jotka on hyväksytty ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelipalveluntuottajiksi.  Asiakas ja palveluntuottaja tekevät kirjallisen sopimuksen.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta (733/1992) 4 §                          
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) 3 - 4 §.                                                                              
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 14 §, 21c § 
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 28.11.2022 § 186 

Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirja:

 

Ikäihmisten yhteisöllisen asumisen palveluseteli

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 b §:n mukaista yhteisöllistä asumista järjestetään henkilölle, jotka tarvitsevat hänen tarpeitaan vastaavan asunnon esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa sekä hoitoa ja huolenpitoa.

Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilölle, joka tarvitsee sitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut ja hoidon ja huolenpidon tarpeensa kohonnut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavaan syyn vuoksi. Ikäihmisten kohdalla yhteisöllinen asuminen on yleensä palvelutaloasumista. Yhteisöllisellä asumisella tässä sääntökirjassa tarkoitetaan asumisyksikössä järjestettävää asumista, joka sisältää asiakkaan tarpeenmukaisen hoivapalvelun. 

Palveluseteli on henkilökohtainen. Asiakkaan palvelusetelin arvo ja omavastuu osuus määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan. Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ja palvelunhinnan välisen erotuksen omavastuuosuutena palveluntuottajalle sekä muut sopimansa palvelut. Omavastuuosuudella tarkoitetaan palveluntuottajan vuorokausihinnan ja palvelusetelin arvon välistä erotusta. 

Asiakas valitsee palvelutuottajan niistä yrittäjistä, jotka on hyväksytty ikäihmisten yhteisöllisen asumisen palvelusetelipalveluntuottajiksi. Asiakas ja palveluntuottaja tekevät kirjallisen sopimuksen.

Ikäihmisten yhteisöllisen asumisen palvelusetelisääntökirja: 

Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 27.11.2023 § 244 

Kainuun hyvinvointialueella on käytössä sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) palvelusetelien hallintaan. 

Hyväksytyt Palveluntuottajat löydät Parasta palvelua, Tervetuloa vertailemaan palveluntuottajia

Lisätietoja PSOP järjestelmästä löydät Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) | Kainuun hyvinvointialue linkistä.