Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten vammaispalvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelujen ja tukitoimien tulee edesauttaa vammaisen henkilön omatoimista suoriutumista.

Vammaispalveluja voi saada saada henkilö, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja tarvittaessa yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa arvioi henkilön yksilöllisen palvelutarpeen. Arviointia tehtäessä otetaan huomioon vamman aiheuttama haitta päivittäisissä toiminnoissa suoriutumiselle, yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne elinympäristöineen.

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisia palveluja voi hakea kunnan sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta. Palveluja voi hakea sähköisellä- tai paperihakemuksella. Vammaispalvelujen palvelujen hakemiseen ja yhteystietoihin pääset klikkaamalla linkkiä.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 11.12.2023 § 263: Sosiaali- ja terveyspalveluiden myöntämisen perusteet 1.1.2024 alkaen Kainuun hyvinvointialueella

Kainuun hyvinvointialueen kokousten pöytäkirjoihin pääset klikkaamalla linkkiä.