Neuvonta ja ohjaus

Neuvonta ja ohjaus tukevat ikääntyneiden kainuulaisten kotona asumista. Ikääntyneille sekä heidän läheisille ja omaisille tarjotaan yleistä ikäihmisten palveluihin liittyvää tietoa. Kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista, huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten ja läheisten antama apu sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut.

Muut yhteystiedot löydät helposti sähköisestä hausta:

https://hyvinvointialue.kainuu.fi/kainuun-hyvinvointialue-yhteystiedot