Ikäihmisten omaishoidon tarkistuslista

Omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen on tärkeää niin omaishoitajan itsensä kuin omaishoidettavan kannalta. Omaishoitajan hyvinvointi ja arjen sujuminen rakentuu monista asioista. Seuraavaan on koottuna teemoja, joita ikäihmisten omaishoidon asiakaskäynnillä otetaan esille. Listausta voit hyödyntää myös asiakkaana miettimällä, onko sinulla omaishoitajana tarvittavat tukipalvelut huomioituna arjessasi arvokkaassa omaishoidon tehtävässäsi. 

Omaishoitajan hyvinvoinnin tukemiseen vinkkejä tarjolla