Miten tietojasi käsitellään

Eu:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kai­ses­ti hen­ki­löl­le on il­moi­tet­ta­va hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä. Hen­ki­lö­tie­to­ja ovat mm. ni­mi- ja osoi­te­tie­dot. Li­säk­si re­kis­te­röi­dyl­le on ker­rot­ta­va hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tuk­ses­ta, mi­hin tie­to­ja sään­nön­mu­kai­ses­ti luo­vu­te­taan se­kä re­kis­te­röi­dyn oi­keuk­sis­ta.
 

Potilasasiakirjojen käsittely

Potilasasiakirjoihin kirjattavat tiedot ovat arkaluontoisia, ja potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä.

Hyvinvointialueen työntekijöillä on oikeus käsitellä potilastietojasi hoitoosi liittyen ilman erillistä suostumustasi. Käyttöoikeus perustuu ammattihenkilön ja potilaan väliseen hoitosuhteeseen. Potilasasiakirjojasi voivat myös käsitellä sellaiset ammattihenkilöt, joita et tapaa käyntisi tai hoito jaksosi aikana. Heillä on tärkeä rooli edistää hoitoosi liittyviä asioita. Esimerkiksi ajanvarauksen ja siihen liittyvän kirjeen sinulle voi laatia osastonsihteeri, jota et tapaa henkilökohtaisesti. Myös erilaisia hallinnollisia potilasasioita käsittelevät työntekijät voivat tarvittaessa käsitellä potilastietojasi toimeksiantosi edistämiseksi.
 

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen käsittely

Asiakasasiakirjoihin kirjattavat tiedot ovat arkaluontoisia, ja asiakasasiakirjat ovat salassa pidettäviä.

Hyvinvointialueen työntekijöillä on oikeus käsitellä asiakastietojasi palvelujen järjestämiseen liittyen ilman erillistä suostumustasi. Käyttöoikeus perustuu ammattihenkilön ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen. Asiakastietojasi voivat käsitellä myös sellaiset ammattihenkilöt, joita et tapaa asiakassuhteesi aikana. Tällaisia tehtäviä ovat mm. palvelun suunnittelu, palvelujen järjestäminen ja toteutus, asiakastietojen ja -maksujen käsittely. Lisäksi tietoja käytetään palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja tilastointiin. 
 

Informointiselosteet löytyvät palveluittain sivun vasemmasta reunasta.

 

Saa tukea ja apua digitaalisten palveluiden käyttöön YLE:n verkkosivuilta (Digitreenit)