Äitiysneuvola

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys sekä hyvinvointi, edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on myös edistää kansanterveyttä ja ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä. Äitiysneuvolassa tunnistetaan mahdollisimman varhain raskaudenaikaiset ongelmat ja häiriöt ja järjestetään viiveettä tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea. Äitiysneuvolat osallistuvat terveyserojen kaventamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen muun muassa varhaisen kohdennetun tuen avulla.

Äitiysneuvolan tehtävänä on mm. järjestää suositusten mukaiset määräaikaiset terveystarkastukset ja kotikäynnit, lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus sekä moniammatillista perhevalmennusta. Lisäksi neuvolan tulee tukea perheitä, tunnistaa varhain mahdolliset häiriöt ja niiden riskitekijät sekä tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Äitiysneuvolatoimintaa ohjaa lainsäädännön (Finlex) ja valtakunnallisten ohjeiden/suositusten (STM) lisäksi Kainuun hyvinvointialueen työohjeet.

Syksyllä 2013 julkaistu uusi Äitiysneuvolaopas, joka antaa suosituksia äitiysneuvolatoimintaan, ohjaa toimintaa myös Kainuussa.

Valtakunnallinen teratologinen tietopalvelu, Äidin lääkeneuvonta, on neuvontapalvelu, joka vastaa raskauden- ja imetyksenaikaista lääkitystä sekä muita haitallisia ulkoisia altistuksia koskeviin kyselyihin. Neuvontaa ja tietoa saa raskaana olevat, raskautta suunnittelevat vanhemmat ja imettävät äidit sekä terveydenhuollon ammattihenkilöt.

https://www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/aidin-laakeneuvonta-teratologinen-tietopalvelu

Kainuun hyvinvointialueella neuvolat jakavat joditabletteja alle 3-vuotiaille ja raskaana oleville.


Äitiysneuvolapalvelusta Kainuun hyvinvointialueella vastaa
palveluyksikköpäällikkö Eeva Heikkinen
puh. 044 710 1722, eeva.j.heikkinen@kainuu.fi

Äitiysneu­vo­laan liit­ty­vis­tä asiois­ta voit vies­tiä Oma­so­ten kaut­ta
Neuvoloiden terveydenhoitajien yhteystiedot kunnittain löytyvät alta.