Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan hoitoa, jolla pyritään lievittämään sairaudesta johtuvaa potilaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä kärsimystä sekä tukemaan hänen läheisiään erityisesti siinä vaiheessa, kun sairautta ei voida parantaa eikä sen etenemistä voida enää jarruttaa lääketieteellisen keinoin. Palliatiivinen hoito kohdistuu siis sairauden aiheuttamiin oireisiin, ja se voidaan aloittaa jo varhain tautiin kohdistuvan hoidon rinnalla. Palliatiivista hoitoa tarvitsevat paitsi syöpäpotilaat, myös esimerkiksi kroonista sydän- tai keuhko- tai neurologista sairautta sairastavat potilaat.

Palliatiivisen hoidon keinoja käytetään kaikissa potilaan hoidosta vastaavissa sairaanhoitoyksiköissä. Keskussairaalassa toimii palliatiivinen poliklinikka, jonne tullaan lääkärin lähetteellä palliatiivisen hoidon arvioon tarvittaessa. Poliklinikka antaa myös konsultaatiotukea sairaalan muille osastoille ja koko maakuntaan.

Saattohoito kuuluu osana palliatiiviseen hoitoon ajoittuen potilaan viimeisille elinviikoille tai -päiville. Saattohoitopäätös sekä tehty saattohoitosuunnitelma kirjataan potilaan sairauskertomukseen.

Saattohoitoa toteutetaan pääsääntöisesti terveyskeskusten osastoilla tai potilaan kotona mahdollisuuksien mukaan potilaan omien toiveitten ja arvojen mukaisesti.

Lue lisää: https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo

Hoitotahdon tekeminen: https://www.kanta.fi/omakanta