Ikäihmisten asiakasohjauksen neuvontapisteet

Kainuun kunnissa toimii ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitettu maksuton ikäihmisten neuvontapiste, josta voit saada tietoa, neuvontaa ja ohjausta. Ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitetut neuvontapisteet toimivat kunnissa ilman ajanvarausta. Neuvontapisteillä Kainuun hyvinvointialueen asiakasohjaajat kertovat yleisimmistä ikäihmisten palveluvaihtoehdoista ja heiltä voit kysyä asioista, jotka askarruttavat kotona asumisessa ja arjessa selviytymisessä. Neuvontapisteestä ei kuitenkaan voi tiedustella lääkäriaikoja eikä laboratorion tutkimusten tuloksia. 

Ohjauksella ja neuvonnalla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta. 

Neuvontapisteiden aukioloajat

Siirry palveluun