Perhehoito

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden perhehoito on osa- tai ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito tarjoaa kiinteän lähiyhteisön, perheen arkeen liittyviä kuntoutumista edistäviä ihmissuhteita, joka päiväisiä kodin askareita, yksilöllistä hoitoa ja turvallisuutta. Perhehoidettavalla on perhekodin muihin jäseniin tasavertainen asema. Perhehoito voi olla lyhytaikaista, osavuorokautista tai pitkäaikaista ja se sopii kaikenikäisille.

Pitkäaikainen perhehoito voi olla joko itsenäiseen elämään suuntaava välivaihe tai pysyvä asumisen ja elämisen järjestely. Perhehoito on vaihtoehto palveluasumiselle. Lyhytaikainen perhehoito on tarkoitettu kehitysvammaisen tai vammaisen henkilön kotona asumisen tukemiseen tai mahdollistamaan omaishoitajien vapaiden toteutumisen. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan järjestää enintään 90 päivää vuodessa.

Mikäli olet kiinnostunut asumisesta perhehoidon asumisjärjestelyin, ota yhteyttä vammaispalveluihin.

Lisätietoja kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden perhehoidosta ja perhehoitajuudesta saa perhehoidon sosiaaliohjaajalta asiakaspalvelu puh. 044 715 6935 tai palvelusuunnittelijalta asiakaspalvelu puh. 044 750 2799.

Haluaisitko perhehoitajaksi?


Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 214 perhehoidon toimintaohjeen Kainuun hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen.

Kai­nuun hyvinvointialueen aluehallitus on hy­väk­sy­nyt 12.12.2022 § 215 per­he­hoi­ta­jal­le mak­set­ta­vat palk­kiot ja kulukor­vauk­set, joihin on tehty indeksitarkistukset 1.1.2024 al­kaen alla olevan liitteen mukaisesti.

Perhehoitoon liittyvät lomakkeet ovat vammaispalveluiden lomakesivuilla.

Vammais- ja kehitysvammapalvelujen lyhytaikaisen perhehoidon ilmoituslomakkeen voi täyttää sähköisesti Omasotessa. Kirjaudu Asiointipalveluun  verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Löydät laskun Omasotesta lomakkeista ja kyselyistä sosiaalipalvelujen alta. Omasoteen pääset tämän linkin kautta omasote.kainuu.fi

 

1.10.2023 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lue ot­taa käyt­töön säh­köi­sen Oi­ma-pal­ve­lun

Pal­ve­lua käy­te­tään vam­mais­ten henkilöiden per­he­hoi­don palk­kioi­den mak­sa­tuk­ses­sa. Hoi­to­jak­sojen kir­jauk­set, esim. to­teu­tu­neet hoi­to­päi­vät, va­paa­päi­vät, hoi­don kes­key­tyk­set il­moi­te­taan suo­raan ver­kos­sa si­jait­se­vaan Oi­ma-pal­ve­luun:

https://mi­nun.oi­ma.fi/