Kuraattoripalvelut

Kuraattoripalvelu on koulunkäynnin ja opiskelun tukea ja ohjausta tarjoava ehkäisevä sosiaalipalvelu, jolla edistetään sekä yksittäisen että koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Palvelulla tuetaan oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia valmiuksia. Työn tavoitteena on yhdessä opiskelijoiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa edistää oppilaitoksen sosiaalista eheyttä, vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden toimintaedellytyksiä sekä osallisuutta. Kuraattorin tehtävässä painottuu sosiaaliohjauksellinen, ehkäisevä ja yhteisöllinen työote. Tilanteita, joissa koulukuraattori voi olla tukena, ovat esimerkiksi ongelmat koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai perheessä.

Kuraattoripalvelu on osa moniammatillista opiskeluhuoltoa, johon kuuluu lisäksi koulu- ja nuorisopsykologipalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Kuraattoripalvelu on suunnattu opiskelussa, kasvussa tai kehityksessä tukea tarvitseville esi-, perus- ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille ja heidän huoltajilleen sekä oppilaitosyhteisöille. Esiopetuksessa ja perusopetuksessa olevalla oppilaalla ja lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa olevalla opiskelijalla on oikeus opiskeluhuoltoon.   

Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto on lapsen/nuoren sekä huoltajien/perheen tapaamisia ja kuuntelua, ohjausta ja neuvontaa oppilaalle/opiskelijalle, huoltajille ja opettajille, kartoitustyötä, palveluohjausta ja yhteistyökumppaneiden konsultointia. Palvelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Koulukuraattorin asiakastyötä sääteleviä keskeisiä lakeja ovat mm. oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, perusopetuslaki, lukiolaki, lastensuojelulaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuoltolaki. Koulukuraattori noudattaa työssään sosiaalityön ammattieettisiä periaatteita.

 

Yhteystiedot:

Koulu- ja nuorisopsykologi ja kuraattoripalvelujen palveluyksikköpäällikkö, vastaava kuraattori Reetta-Kaisa Laurila 040 670 5545 reetta-kaisa.laurila@kainuu.fi

 

Kuraattorit:

Happo Suvi-Marja 044 714 8269 (Kajaani: Lohtajan, Otanmäen ja Vuolijoen koulut sekä alueiden esiopetusryhmät) suvi-marja.happo@kainuu.fi

Haverinen Teija 040 194 5073 (Kajaani: Nakertajan, Kuluntalahden ja Jormuan koulut sekä seuraavat päiväkodit / esiopetusryhmät: Nakertaja, Karuselli, Mäntylä, Ratamo, Pikkutassu, Montessori- leikkikoulu sekä Lehtikankaan ja Kuluntalahden koulujen esikoulut) teija.haverinen@kainuu.fi

Hakkarainen Miia 044 750 2828 (Sotkamo: Tenetin, Vuokatin, Naapurinvaaran, Kontinjoen koulut sekä Satuvakan esiopetusryhmä) miia.hakkarainen@kainuu.fi

Hakkarainen Niina 044 710 0809 (Kajaani: Kätönlahden ja Teppanan koulut sekä alueen esiopetusryhmät) niina.hakkarainen@kainuu.fi

Heikkinen Katja 044 750 2116 (Sotkamo: Salmelan koulu, Leivolan ja Pohjavaaran koulut ja esiopetusryhmät, Tenetin koulut sekä Tiilikankaan esiopetusryhmät) katja.e.heikkinen@kainuu.fi

Jauhiainen Sanna 040 556 9135 (Kajaani: Soidinsuon ja Seminaarin koulut ja seuraavat päiväkodit / esiopetusryhmät: Seminaari, Sinilintu, Montessori Kivapaikka, Mansikkapolku) sanna.jauhiainen@kainuu.fi

Tauriainen Marja 044 797 0982 (Suomussalmi: Karhulanvaaran koulu ja esiopetus, Ruukinkankaan koulun yläluokat, valmistava opetus sekä aikuisten perusopetus ja lukio) marja.tauriainen@kainuu.fi 

Luukinen Ulla 044 710 0376 (Kajaani: Lyseo, Luovi) ulla.luukinen@kainuu.fi

Pulkkinen Sirpa 044 710 5097 (Kuhmo: Tuupalan yhtenäiskoulu ja lukio) sirpa.pulkkinen@kainuu.fi

Pöllänen Tanja 044 777 3056 (Suomussalmi: Ruukinkankaan koulun alaluokat; Hyrynsalmi ja Ristijärvi: yhtenäiskoulut ja koulujen esiopetusryhmät) tanja.pollanen@kainuu.fi

Rautio Sirpa 044 750 0650 (Paltamo: Korpitien ja Kontiomäen koulut ja esiopetusryhmät, Paltamon lukio ja Kainuun opisto) sirpa.rautio@kainuu.fi

Romppainen Kirsi 044 710 0804 (Kajaani: Keskuskoulu, Kalevan ja Väinölän koulut) kirsi.romppainen@kainuu.fi

Vähäsöyrinki Riitta 044 710 0845 (Kajaani: Lehtikankaan koulu) riitta.vahasoyrinki@kainuu.fi

 

Toisen asteen kuraattorit:

Haataja Leena 044 710 0814 (Kajaanin lukio) leena.haataja@kainuu.fi

Ilvonen Matti 044 365 0531 (Kainuun ammattiopisto) matti.ilvonen@kainuu.fi

Mannermaa Jukka 044 797 0759 (Kainuun ammattiopisto, Sotkamon lukio) jukka.mannermaa@kainuu.fi

Vuorinen Tiina 044 592 9706 (Kainuun ammattiopisto) tiina.vuorinen@kainuu.fi

 

Päivitetty 1/2024