Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa oppilaan hyvinvointia. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on tukea oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä yhteistyössä oppilaan vanhempien, opettajien ja oppilashuollon muun henkilöstön kanssa. Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja, koululääkäri ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Jokaiselle koululle on nimetty oma kouluterveydenhoitaja.

Kouluterveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen peruskoulun oppilaille joka vuosi. Laaja terveystarkastus, johon sisältyy myös koululääkärin tarkastus, tehdään 1., 5. ja 8. luokalla. Laajoissa terveystarkastuksissa huomioidaan koko perheen hyvinvointi ja siksi huoltajat kutsutaan mukaan näihin tarkastuksiin.

Kouluterveydenhuollossa yläkouluissa työskentelee alueittain psykiatrisia sairaanhoitajia, nk. miekkareita, joita on Kainuussa yhteensä viisi. Oppilaat ohjautuvat heille pääosin terveydenhuollon ammattilaisten kautta.

Kouluterveydenhuoltoon ja koululääkäritoimintaan ei kuulu varsinainen sairaudenhoito, paitsi ensiapu koulutapaturmissa ja ensihoito-ohjeet sairastuneille. Koululaisten sairaanhoidolliset asiat hoidetaan pääsääntöisesti kuntien terveysasemilla, jonne vanhemmat varaavat tarvittaessa ajan.

Esitietolomakkeet kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin:

1. luokan vanhempien esitietolomake
5. luokan oppilaan esitietolomake
5. luokan vanhempien esitietolomake
Yläkoululaisen oppilaan esitietolomake
Yläkoululaisen vanhempien esitietolomake

Muut tiedotteet ja lomakkeet:
 


Kouluterveydenhuollon palveluista Kainuun hyvinvointialueella vastaa
palveluyksikköpäällikkö Auli Pennanen
puh. 044 710 1751, auli.pennanen@kainuu.fi

Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien yhteystiedot kunnittain löytyvät alta.