Terveys

Kainuulaisten lähes päivittäin tarvitsemat palvelut ovat lähipalveluja.  Harvemmin tarvittavat, erityisosaamista vaativat palvelut ovat keskitettyjä maakunnallisia palveluja. 

Noudatamme toiminnassamme asiakkaan vapaan valinnan periaatetta, jonka mukaan asiakkaalla on mahdollisuus vapaasti valita hoitopaikkansa kuntarajoista riippumatta koko Kainuun alueella.

Kainuun hyvinvointialueen laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset ja Kainuun hyvinvointialueelle on myönnetty sertifikaatti. Sertifikaatti kattaa johdon ja hallinnon, akuuttihoidon palvelut, kuntoutuspalvelut, osastohoidon palvelut (somaattinen erikoissairaanhoito, leikkaus ja anestesia), vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut (poliklinikkatoiminta), diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut (kuvantaminen ja patologia).

ISO 9001-2015 Laatusertifikaatti