Terveysmetsä luontohyvinvoinnin tukena

Terveysmetsän tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen luontokokemuksen avulla, luonnossa liikkumiseen kannustaminen ja luontosuhteen vahvistaminen.

Ammattilainen voi hyödyntää Terveysmetsään yhdessä asiakkaan/asiakasryhmien kanssa vahvistaen luontohyvinvointia. Luontoperustaisilla interventioilla asiakkaiden motivoitumista ja sitouttamista oman toimintakyvyn kohentamiseen voidaan vahvistaa. Asiakasohjauksessa voidaan myös ohjata asiakasta itsenäisesti tai yhdessä läheistensä kanssa hyödyntämään Terveysmetsään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.

  • Terveysmetsän ulkoilureitti on n.  200 m pitkä ja esteetön. 
  • Reitin varrella on erilaisia istuimia, missä voi pysähtyä aistimaan luontoa, reitin varrella on aistipisteitä. 
  • Terveysmetsästä löytyy laavu tulipaikkoineen.
  • Keskussairaalan kirjastosta löytyy ammattilaisten hyödynnettäväksi asiakastyössä retkeilyvälineiden lainauspiste. Retkeilyvälineet varataan sähköisen varauskalenterin kautta.
  • Terveysmetsä on tarkoitettu kaikkien käyttöön. 
  • Terveysmetsä tukee lähellä asuvien ja työskentelevien ihmisten hyvinvointia.
  • Erilaisista sairauksista toipujat ja kuntoutujat voivat hyödyntää terveysmetsää omatoimisesti tai ammattilaisten ohjaamina. 
  • Terveysmetsä sopii hyvin myös koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten opetuksen ympäristöiksi.