Adoptioneuvonta

Adoptioneuvonta on lakisääteistä ja se on tarkoitettu vanhemmille, jotka harkitsevat lapsensa antamista adoptiolapseksi tai adoptoida lapsen itselleen. Adoptioneuvonta koskee sekä kotimaisia, kansainvälisiä että perheen sisäisiä adoptioita. Adoptioneuvonnassa annetaan tietoa adoption tarkoituksesta, käsitellään hakijoiden vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä sekä hakijoiden edellytyksiä adoptioon (esimerkiksi odotukset, parisuhde, taloudellinen tilanne). Adoptioneuvonta auttaa hakijoita arvioimaan omia valmiuksiaan vanhemmuuteen sekä valmistautumaan adoptioon.


Adoptioprosessi käynnistetään neuvontaan osallistumisella, joka on edellytys adoption vahvistamiselle. Adoptioneuvonnan tavoitteena on varmistaa adoptiolapsen edun toteutuminen ja turvallisuus. Adoptio on oikeudellinen toimenpide, joka merkitsee vanhemman oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymistä lapsen biologisilta vanhemmilta ottovanhemmille. Samalla lapsi saa adoptioperheessä oikeudellisesti saman aseman kuin biologinen lapsi. Adoptiosuhdetta ei voi purkaa. Adoptiolasta hakevan tulee olla vähintään 25-vuotias ja yläikäraja on 50 vuotta. Perheen sisäisessä adoptiossa hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias.


Adoptioneuvonta ei sido adoptiopäätökseen ja se on maksutonta.


Adoptioneuvonta Kainuun hyvinvointialueella:

Asiakas ottaa yhteyttä kotikuntansa lastenvalvojaan. Lastenvalvoja tekee alustavan adoptioselvityksen mahdollisesta lapsen adoptioon antamisesta tai adoptiolapsen ottamisesta. Mikäli alustavan selvityksen perusteella asiakkaan tilanne on sen kaltainen, että tilanne voi edetä varsinaiseen adoptioneuvontaan, antaa lastenvalvoja asiakkaalle maksusitoumuksen. Kainuun hyvinvointialue ostaa adoptioneuvonnan määrittämiltään adoptioneuvontaa antavilta palveluntuottajilta.


Yhteystiedot

Kajaani, Paltamo, Ristijärvi:
puh. 044 797 0434
puh. 044 497 5025

Sotkamo, Kuhmo:
puh. 044 750 2167

Hyrynsalmi, Suomussalmi:
puh. 044 777 3061