Omaishoitajan hyvinvoinnin mittaaminen

COPE-itsearviointimenetelmä on tarkoitettu iäkkäiden henkilöiden omaishoitajien kanssa työskentelevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työvälineeksi. Omaishoitajana voit myös itsenäisesti pohtia COPE-indeksi kysymyksiä arjessasi. Omaishoitajan hyvinvoinnin arviointiin on kehitetty eurooppalaisena yhteistyönä COPE -mittari. COPE (Carers of Older People in Europe, COPE Index) (suom. COPE-indeksi), on mittari, jonka avulla voidaan arvioida henkilön kokemuksia iäkkään omaisen tai läheisen hoitamisesta. Mittarin avulla on tarkoitus tunnistaa, onko läheinen tuen tarpeessa ja tarvitseeko hän mahdollisesti kattavampaa arviointia. Ikäihmisten mielialaa voi arvioida myös myöhäisiän masennuskyselyllä (GDS-15), jota voi hyödyntää niin ammattilaiset kuin ikäihminen itse. 

COPE-mittari:

COPEn käyttöohje iäkkäitä henkilöitä tai puolisoaan hoitavien arviointiin: 

COPEn käyttöohje lastaan hoitavien omaishoitajien arviointiin:

Ikäihmisten mielialakysely: