Suun terveydenhuollon palveluseteli

 

4.4.2024 
Tällä hetkellä voimme myöntää ainoastaan uusia lohkeamapalveluseteleitä. Aiemmin myönnetyt suun terveydenhuollon palvelusetelit ovat voimassa normaalisti.

 

Kainuun hyvinvointialueella on käytössä suun terveydenhuollon palveluseteli. Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä potilaiden valinnanvapautta. Palvelusetelin saanut asiakas voi hakeutua yksityisen palvelun tuottajan palvelujen piiriin. Palveluseteleitä on kahdenlaisia: suun terveydenhuollon palveluseteli ja lohkeamapalveluseteli.

Mikä palveluseteli on?

Palveluseteliä voidaan tarjota yli 18-vuotiaille kainuulaisille. Kainuun hyvinvointialue tukee palvelusetelillä asiakasta yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen palveluiden maksamisessa. Palveluseteli voidaan myöntää hyvinvointialueen asukkaalle. Jos asiakas ei halua palveluseteliä, hänet hoidetaan terveyskeskuksessa. Saadusta palvelusta asiakkaalle jää maksettavaksi palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus. Palvelun tuottajille on määritetty toimenpidekohtainen hintakatto.

Voiko palvelusetelin saada jälkikäteen?

Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti yksityisellä jo toteutettua hoitoa varten.
Palveluseteli edellyttää hyvinvointialueen hammaslääkärin tekemää tutkimusta ja hoitosuunnitelmaa. Poikkeuksena on lohkeamapalveluseteli, jonka myöntää suoraan hyvinvointialueen ajanvaraus. Tällöin käyntiä julkisessa hammashoidossa ei tarvita.