Palvelutarpeen itsearviointi ikäihmisille

Kainuun sähköiseen asiointipalveluun Omasoteen on kehitetty lomake ikäihmisten palvelutarpeen itsearviointiin ja palveluohjaukseen. Lomake on yksikertainen, johon vastataan kyllä/ei vaihtoehdoin. Vastausten pohjalta saat yleistä vanhuspalveluihin liittyvää tietoa ja ohjausta palveluihin hakeutumisessa. Itsearviointilomakkeesta voit myös suoraan lähettää ammattilaiselle Omasote-viestin. Arviointilomakkeen voit täyttää myös toisen puolesta. 

Ikäihmisten palvelutarpeen itsearviointilomake löytyy https://omasote.kainuu.fi/  

Oma­so­te jär­jes­tel­mä pyy­tää kir­jau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä vah­vaa tun­nis­tau­tu­mis­ta pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la.

Lomakkeen löydät Omasoteen kirjauduttuasi:

Kaikki palvelut > Lomakkeet ja kyselyt > Ikäihmisten palvelutarpeen itsearviointi

HUOM: Itsearviointilomaketta ei käsitellä Kainuun hyvinvointialueen ikäihmisten työntekijöiden toimesta eivätkä he näe lomakkeita, vaan tämän lomakkeen avulla saat itsenäisesti palveluohjausta. Lomakkeen voit tallettaa Luonnokset osioon myöhempää käyttöä varten. 

Lisätietoja ikäihmisten asiakasohjauksen puhelinnumerosta 08 615 69728, johon voit soittaa ma-to klo 9.00–15.00 ja pe klo 9.00–14.00. Asiakasohjaajille voit laittaa ikäihmisten palveluiden ohjausta koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi