Palvelun hakeminen ja yhteystiedot

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää ja tuottaa vammaispalvelulain ja -asetuksen, omaishoidon tuen lain, perhehoitolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja.

Palveluja haetaan täyttämällä hakemuslomake ja toimittamalla se tiimin sosiaalityöntekijälle tai -ohjaajalle. Hakemuslomakkeisiin pääset klikkaamalla linkkiä. Palvelujen saamiseksi voi myös henkilö itse, hänen läheisensä, muu henkilö tai viranomainen ottaa yhteyttä vammaispalvelujen tiimin sosiaalityöntekijään tai -ohjaajaan. Tiimien yhteystietoihin pääset sivun alaosassa klikkaamalla tiimikohtaisia linkkejä.

Vammaispalvelulain lain mukaisia palveluja voi hakea myös sähköisesti. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Vammaispalveluhakemuksen ja kehitysvammapalveluhakemuksen voi asiakas täyttää ja lähettää itse. Asiakasta voi myös avustaa läheinen tai muu henkilö. Lisäksi palveluja voi hakea sähköisesti asiakkaalle hänen läheinen tai muu henkilö, jolloin asiointipalveluun kirjaudutaan läheisen tai muun henkilön omilla tunnuksilla. Hakemuksella on ohjeita käyttäjälle täytön eri vaiheissa. Kirjaudu asiointipalveluun https://sote.easiointi.fi/fi/web/kainuu-sos. Huom! Valitse "vammaispalveluhakemus".

Yhteydenotot

Vammaispalveluihin voidaan ottaa yhteyttä puhelimitse tai Omasote-asiointipalvelussa.

Arviointi-tiimiin otetaan yhteyttä, kun kyseessä on uusi asiakas eli henkilö ei ole entuudestaan vammaispalvelujen asiakas. Olemassa olevissa asiakkuuksissa otetaan yhteyttä joko Lapset ja nuoret, Kotiin annettavien palveluiden tai Palveluasumisen-tiimiin. Lapset ja nuoret -tiimiin otetaan yhteyttä, kun kyseessä on 0–25 -vuotias vammaispalvelujen asiakas. Kotiin annettavien palvelujen -tiimiin otetaan yhteyttä, kun kyseessä on yli 26-vuotias vammaispalvelujen asiakas, jolla on kotona asumista tukevat palvelut. Palveluasumisen-tiimiin otetaan yhteyttä, kun kyseessä on yli 26-vuotias vammaispalveluiden asiakas, jolla on pitkäaikainen asumispalvelupäätös.

Asiakaspalvelunumeromme löytyvät tiimeittäin. Käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä, jo­hon voi soit­taa ma–to klo 8.00–15.00 ja pe klo 8.00–14.00 välisinä aikoina. Asiakaspalvelunumeroon ei tar­vit­se soit­taa useam­paa ker­taa, kos­ka soit­totiedot tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään. Huom! Takaisinsoittojärjestelmän asiakaspalvelunumeroihin ei voi lähettää tekstiviestejä.

Soit­to-oh­jeet

Kuun­te­le asiakaspalvelunumerosta kuu­lu­va nau­hoi­te loppuun asti ja toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaisesti.

Omasote-asiointipalvelun ohjeet

Vammaispalveluille voi lähettää viestejä ja liitteitä Omasote-asiointipalvelussa osoitteessa https://omasote.kainuu.fi. Omasote-asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella, minkä vuoksi viestit Omasoten kautta vammaispalvelujen henkilökunnan kanssa ovat suojattuja. Viesteihin vastataan kolmen (3) arkipäivän kuluessa.

Asiointi toimipisteissä

Toimistokäynti vam­mais­pal­ve­lu­jen toi­mi­pis­teisiin so­vi­taan ai­na en­nal­ta ajan­va­rauk­sel­la hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Otat­han en­nal­ta yh­teyt­tä hen­ki­lö­kun­taan jo­ko pu­he­li­mit­se tai ei kii­reel­li­ses­sä ajan­va­rauk­ses­sa Oma­so­te-asioin­ti­pal­ve­lun kaut­ta.