Sosiaalinen tuki

Aikuisten sosiaalityöstä voit saada muiden palveluiden lisäksi myös sosiaalista kuntoutusta, joka on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan sosiaalista toimintakykyä, torjutaan syrjäytymistä ja edistetään osallisuutta. 

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut on tarkoitettu ihmisen sosiaalisen toimintakyvyn ja osallisuuden kohentamiseen.

Ihmisellä voi olla haasteita esimerkiksi:

• arjen sujumisessa

• asumisessa

• asioiden hoitamisessa

• rahan käytössä

• arkirytmissä

• mielekkään tekemisen löytämisessä

• fyysisessä tai psyykkisessä hyvinvoinnissa

• ihmissuhteissa

 

Kainuun hyvinvointialueen aikuisten sosiaalityössä sosiaalinen kuntoutus on esimerkiksi:

• asiakkaan rinnalla kulkemista ohjaten ja neuvoen

• asumisenohjausta

• ryhmätoimintaa omana toimintana tai ulkopuolisen tahon kuten kolmannen sektorin toimijoiden järjestämänä

• sosiaaliohjaajien tai sosiaalityöntekijöiden tapaamisia

• kurssi- tai leiritoimintaa

 

Sosiaalista kuntoutusta suunnitellaan yhdessä asiakkaan toiveita ja tavoitteita kuunnellen.

Jos olet kiinnostunut sosiaalisesta kuntoutuksesta, ota yhteyttä aikuisten sosiaalityöhön soittamalla numeroon 08 6156 7741.