Turvapuhelin

Turvapalvelulla (turvapuhelin, ovihälyttimet) varmistetaan asiakkaan avun saanti, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut tilapäisesti tai pysyvästi. Taajamassa hälytyskäynnit toteuttavat kotihoidon työntekijät ja haja-asutusalueella hälytyskäynneistä huolehtii asiakkaan lähiverkosto. Turvapalvelua voidaan myöntää, kun henkilö pystyy käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti. Turvapuhelinpalvelun tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä, lisätä tarvittaessa turvallisuuden tunnetta ja mahdollistaa avun saanti kotiin ympäri vuorokauden asuinpaikasta riippumatta.


Myöntämisperusteet:

  • asiakkaan alentunut toimintakyky tai muusta syystä johtuva turvattomuus, asiakkaan taloudellinen tilanne ei vaikuta turvapuhelinpalvelun saantiin
  • jos asiakas ei osaa käyttää turvapuhelinlaitetta, tai ei ymmärrä sen käyttötarkoitusta, tai jos kotihoito toteaa palvelun tarpeettomaksi, palvelu voidaan lopettaa kotihoidon palveluesihenkilön päätöksellä.

 

 Asiakasohjauksen puhelinnumero on 08 615 69728, johon voi soittaa maanantaista - torstaihin klo 9.00 - 15.00 ja perjantaina klo 9.00 - 14.00      

Asiakasohjaajille voi laittaa ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen: palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi