Kuntouttava päivätoiminta

Kuntouttavalla päivätoiminnalla tuetaan kotona asuvia ikäihmisiä ja heidän lähiverkostoaan. Painopisteenä on kuntouttava, ennaltaehkäisevä, toimintakykyä ylläpitävä, virikkeellinen ja ohjattu toiminta. 

Toimintaan osallistuminen tukee kotona pärjäämistä. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, antaa vertaistukea, ylläpitää muistia, vähentää turvattomuutta ja yksinäisyyttä, edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä sosiaalista kanssakäymistä.

Päivätoiminta sisältää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tukevaa kuntouttavaa toimintaa mm. liikuntaa, ulkoilua ja muistikuntoutusta. Päivätoiminnassa asiakas on aktiivinen osallistuja. 

 

 

Päivätoiminnan yhteystiedot:

Hyrynsalmi ja Ristijärvi 
puh. 044 735 3633

Kajaani
puh. 044 797 4348

Kuhmo
puh. 044 797 0517

Paltamo
puh. 044 288 5322

Sotkamo
puh. 044 797 4775

Suomussalmi
puh. 044 797 0243