Kiireellinen hammashoito ja päivystys

Ham­mas­lää­kä­ri­päi­vys­tys

Kainuun hyvinvointialueella on hammaspäivystys vuoden jokaisena päivänä. Päi­vys­tys­vas­taa­not­to on tar­koi­tet­tu kai­kil­le en­sia­pu­luon­tois­ta hoi­toa vaa­ti­vil­le po­ti­lail­le. Hoi­don tar­peen kii­reel­li­syys ar­vioi­daan pu­he­li­mes­sa.

Ar­ki­päi­vi­sin vir­ka-ai­ka­na: Soi­ta oman aluee­si ajan­va­rauk­seen klo 7.30-14:45: (Kiireellisissä asioissa soita klo 10 mennessä.)

Ka­jaa­ni 08 6156 7850
Sot­ka­mo 08 6156 5827
Kuh­mo 08 6156 5768
Suo­mus­sal­mi 08 6156 6134
Pal­ta­mo 08 6156 7850
Ris­ti­jär­vi 08 6156 7850
Hy­ryn­sal­mi 08 6156 6134
Puolanka 08 6156 5259

Vii­kon­lop­pui­sin ja py­hä­päi­vi­nä: Soita numeroon 040 651 4696, klo klo 9 - 10, puheluun vastaa hammashoitaja
Ham­mas­lää­kä­ri­päi­vys­tys toimii vii­kon­lop­pui­sin ja py­hä­päi­vi­nä klo 9-15 Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa Sot­ka­mon­tie 13. Sisäänkäynti päivystyksen ovesta F2. Il­moit­tau­du tul­les­sa­si il­moit­tau­tu­mi­sau­to­maa­til­la päi­vys­tyk­sen au­las­sa.
Hammaspäi­vys­tyk­ses­sä hoi­de­taan po­ti­laat, joi­den hoi­toa ei ter­vey­den­ti­laa vaa­ran­ta­mat­ta voi­da siir­tää seu­raa­vaan ar­ki­päi­vään.

Arki- ja viikonloppuiltaisin klo 15 jälkeen
Mi­kä­li tar­vit­set kii­reel­lis­tä ham­mas­lää­kä­rin hoi­toa illalla klo 15-21, soi­ta Kes­ki-Poh­jan­maan ham­mas­sär­ky­päi­vys­tys 06 828 7450, jon­ka vas­taa­not­to on osoit­tees­sa Ma­rian­ka­tu 16-20, Kok­ko­la, Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­la, D-sii­pi, 1. krs. Pu­he­li­mes­sa ar­vioi­daan hoi­don tar­ve se­kä se, voi­ko ti­la­si odot­taa seu­raa­vaan päi­vään. 

Arki- ja viikonloppuiltaisin klo 21 jälkeen tai muina aikoina
Soita päivystysapuun 116117, puheluun vastaa KAKSin päivystävä sairaanhoitaja.

Hen­keä uh­kaa­vis­sa ti­lan­teis­sa soi­ta 112

 

Viikonlopun ja arkipyhien hammaslääkäripäivystysnumerossa ei peruta kiireettömiä hammashoidon ajanvarauksia. Arkipäivien hammashoidon ajanvarausten perumiset tehdään arkipäivänä hammashoidon ajanvaraukseen (katso yhteystiedot yllä).