Perhetyö

 

 

Perhetyö on lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa esim. keskustelua, ohjausta, neuvontaa ja mallintamista sekä yhdessä tekemistä. Perhetyön tarpeen perheessä voi aiheuttaa: elämäntilanteen yllättävä muutos, kriisi, päihdeongelma, uupumus, lapsen käyttäytymiseen tai koulunkäyntiin liittyvät ongelmat. 

Perhetyö toimii lapsiperheiden ennaltaehkäisevänä varhaisen tuen palveluna. Yhteistyötä tehdään mm. äitiys-, lasten- ja perheneuvolan, päivähoidon, koulun ja terapiatyöntekijöiden kanssa. Perhetyö voi alkaa myös lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä, jolloin se perustuu sosiaalityöntekijän yhdessä asiakkaan kanssa tekemään sosiaalityön suunnitelmaan.

Työskentely on tavoitteellista, suunnitelmallista sekä määräaikaan rajattua. Perhetyön tavoitteet määritellään perhe- ja tilannekohtaisesti. Asiakastapaamiset kirjataan asiakastietojärjestelmään. Työntekijän ja perheen välinen suhde perustuu luottamuksellisuuteen.

Perhetyön tavoitteet: 

  • perheen omien voimavarojen ja toimintakyvyn vahvistaminen 
  • vanhemmuuden tukeminen 
  • vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen 
  • lapsen ja nuoren hoidon ja kasvatuksen tukeminen 
  • sosiaalisten verkostojen laajentaminen
  • perheen elämänlaadun parantaminen ja arjen hallinta 
  • perheen itsenäinen selviytyminen arjessa

Lapsen hyvinvointi on perhetyön keskeisin kriteeri. Lapsikeskeisen työskentelyn lähtökohta on, että muutostarpeita lähdetään selvittämään lapsen ja vanhempien kanssa yhdessä ja erikseen.

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat pyytää perhetyötä suoraan perhetyön sosiaaliohjaajalta. 
Perhetyötä voi hakea täyttämällä sähköinen hakemus Omasotessa oheisesta linkistä tai alla olevalla lomakkeella.


Paperihakemukset lähetetään osoitteeseen: 

Kajaanin perhekeskus
Perhetyön sosiaaliohjaaja
Lönnrotinkatu 2 C
87100 Kajaani 

Lisätiedot

perhetyön sosiaaliohjaaja puh. 044 797 4878 

kotona asumista tukevien palvelujen palveluyksikköpäällikkö puh. 044 710 0375