Vammaispalvelut

Vam­mais­pal­ve­lu­jen teh­tä­vä­nä on jär­jes­tää ja tuot­taa vam­mais­pal­ve­lu­lain ja -ase­tuk­sen, omais­hoi­don tuen lain, per­he­hoi­to­lain ja ke­hi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­los­ta an­ne­tun lain mu­kai­sia pal­ve­lu­ja.