Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityön tavoitteena on antaa potilaalle ja läheisille psykososiaalista tukea ja etsiä yhdessä potilaan kanssa keinoja ja ratkaisuja arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen. Sosiaalityöntekijät ja – ohjaajat arvioivat potilaskohtaisesti sosiaaliturvaetuuksien ja palveluiden tarvetta ja avustavat tarvittaessa niiden vireille laittamista sekä toimivat asiantuntijoina moniammatillisissa verkostoissa. Työssä hyödynnetään viranomais- ja yhteistyöverkostoja.

Sairastuminen, vammautuminen tai lapsen syntymä voi monella tapaa vaikuttaa potilaan ja hänen läheistensä elämäntilanteeseen. Kuolemalla voi olla vaikutusta potilaan läheisten elämäntilanteeseen. Uusi tilanne voi tuoda haasteita asumiseen, kotona selviytymiseen, alaikäisen tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon, omaishoidon tarpeeseen, taloudelliseen tilanteeseen sekä työhön ja opiskeluun, tai herättää muita kysymyksiä ratkaistavaksi. Terveyssosiaalityöntekijän tai – ohjaajan kanssa voi keskustella omasta, läheisen tai perheen tilanteesta, sekä saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Sairaalassa sosiaalityö painottuu eri tavoin hoitavan yksikön tehtävän mukaan. Jokaiselle osastolle ja poliklinikalle on nimetty oma sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja, joka on tavattavissa arkipäivisin virka-aikana. Potilas voi ottaa yhteyttä itse tai henkilökunnan välityksellä. Käynnit ovat asiakkaille maksuttomia.

”Terveydenhuollon sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän tai – ohjaajan toimintaa, joka toteutuu terveydenhuollon organisaatiossa terveys- ja sosiaalipolitiikan tavoitteiden mukaisesti terveyden ja sosiaalisuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Työn lähtökohtana on kokonaisnäkemys sairauden ja sosiaalisten tekijöiden yhteyksistä.” (Linden 1999, 55.)

Yhteydenotto:

Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Puhelinnumero on 044 797 4953. Takaisinsoittojärjestelmä on avoin arkisin ma-to klo 7.30–16.00, pe 7.30–15.00. Teihin otetaan yhteyttä seuraavaan arkipäivään klo 16.00 mennessä. 

Käyntiosoitteet:

Kainuun keskussairaala, F-rakennus ja vanha sairaala, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Päivitetty 19.2.2021