SERI -tukikeskus Kainuu

Tarjoamme apua ja tukea seksuaaliväkivallan uhreille​

Kainuun keskussairaalassa toimii seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden tukikeskus. 

Keskus on tarkoitettu

 • 16-vuotiaille tai sitä vanhemmille uhreille sukupuolesta riippumatta
 • silloin kun seksuaaliväkivallan kokemuksesta on alle kuukausi
  • Alle 16-vuotiaat hoidetaan päivystyksen kautta

Kainuun keskussairaalan seri-tukikeskuksessa asiakas saa oikeanlaista hoitoa, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Toiminnan lähtökohtana on, että

 • uhri kohdataan ja häntä kuunnellaan
 • uhri pääsee nopeasti tarkoituksenmukaiseen hoitoon ja psykososiaalisen avun piiriin

Kainuun keskussairaalassa toimivaan keskukseen voivat hakeutua Kainuun seudulla asuvat itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana. Apua voi hakea myös muualla asuva, jos väkivaltatilanne on vasta tapahtunut ja apua tarvitaan välittömästi. Keskus toimii ympärivuorokautisesti. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Moniammatillista apua

Tehtävään koulutetut hoitajat vastaavat tukikeskuksen päivystysnumeroon 040 1533273, arkena ja viikonloppuisin ympärivuorokauden.

Hoitaja auttaa uhria saamaan tukea, jota hän tilanteessaan tarvitsee.

Apu voi olla

 • Lääketieteellistä apua - jälkiehkäisystä tarttuvien tautien rokotussuojaan
 • Trauman hoitoa
 • Oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia
 • Psyykkistä tukea on aina tarjolla sairaalassa, perusterveydenhuollossa tai järjestötoimijoiden kautta

Kriisin hoitoon kuuluu myös jatkohoidon järjestäminen ja tiivis yhteydenpito potilaaseen, jos tämä niin haluaa.

Keskuksen moniammatilliseen tiimiin kuuluvat tehtävään koulutetut ja hoitoa koordinoivat hoitajat sekä lääkärit, sosiaalityöntekijät, sairaalapastori ja psykososiaaliset palvelut sekä kunnat ja järjestöt.

Toimi näin

​Soita ennen tuloasi tukikeskuksen päivystys numeroon 040 1533273

Asiakas voi myös tulla suoraan päivystyspoliklinikalle. On kuitenkin hyvä ilmoittaa tulosta etukäteen. Näin voimme varmistaa, että vastaanotto on mahdollisimman nopea ja helppo asiakkaalle.

Hoidon saaminen ei edellytä rikosilmoituksen tekoa. Siitä päättää asiakas itse. Hoitajat tukevat tarvittaessa rikosilmoituksen teossa, mutta keskuksen työssä tärkeintä on luoda parhaat edellytykset toipumiselle. Alle 18-vuotiaista potilaista terveydenhuollon henkilöstö on lailla velvoitettu tekemään lastensuojeluilmoitus. Hoitohenkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Keskuksen kumppaneita ovat poliisi ja hätäkeskus, rikosuhripäivystys, Kainuun kriisikeskus, Tukinainen, Nollalinja ja Tietoiseksi-hanke.​

Ensikäynnin jälkeen kiireettömiin kysymyksiisi vastataan naistentautien poliklinikalta: p. 040-1533248 (takaisinsoittopalvelu).

 • ma-to 7.30-16.00 & pe ja arkienpyhien aattona klo 7.30-15.00
 • Soitamme takaisin mahdollisimman pian, tai viimeistään seuraavana arkipäivänä