Psykologipalvelut

Aikuisten neuropsykologi
Psykologin palvelut kattavat sekä neuropsykologiset tutkimukset että kuntoutuksen polikliinisesti ja kuntoutujan kuntoutusosastojakson aikana.

Neuropsykologisen tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa henkilön tiedonkäsittelyn toimintoja, käyttäytymistä ja tunnesäätelyä. Neuropsykologisella tutkimuksella arvioidaan näissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia, muutoksien luonnetta, niiden vaikeusastetta ja haittaavuutta. Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan työkykyä, ajoterveyttä sekä kuntoutustoimenpiteiden tarpeellisuutta ja mahdollisuuksia. Tutkimuksiin ohjaudutaan lähetteellä.

Neuropsykologinen kuntoutus on osa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on lievittää aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen vaikeuksia. Kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan itsenäistä toimintakykyä ja työkykyä, vähentämään riippuvuutta muiden avun tarpeesta, kohentamaan elämänlaatua ja auttamaan vaikeuksiin sopeutumisessa. Neuropsykologinen kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti neuropsykologisen tutkimuksen perusteella.

Neuropsykologisen kuntoutuksen keinoja niin polikliinisesti kuin kuntoutusosastoympäristössä ovat muun muassa tiedon jakaminen ja ohjaus, toimintahäiriöihin liittyvien korvaavien toimintatapojen harjoitteleminen sekä ulkoisten apuvälineiden käyttämisen opettelu ja ympäristön muokkaaminen. Omaisten ohjaus on tärkeä osa kuntoutusta.

https://sote.kainuu.fi/toimipisteet/neurologian-poliklinikka


Lasten neuropsykologi
Lasten neuropsykologi työskentelee Kainuun keskussairaalan Lasten ja nuorten poliklinikalla osana lastenneurologista työryhmää. Neuropsykologi tekee tutkimuksia osana lastenneurologisen työryhmän tutkimus- ja kuntoutuksen suunnittelutyötä. Tutkimuksiin tullaan lääkärin lähetteellä. 

https://sote.kainuu.fi/toimipisteet/lastenneurologian-poliklinikka


Kuntoutuspsykologi
Kuntoutuspsykologi työskentelee Kainuun keskussairaalan kuntoutustutkimuspoliklinikalla osana moniammatillista tiimiä. Kuntoutuspsykologi tekee psykologisia arviointeja osana kokonaisvaltaista työkyvyn arviointia tai ammatillisen kuntoutuksen suunnittelua. Työnkuvaan kuuluvat kognitiiviset tutkimukset, ammatinvalinnanohjaus ja ammatillista kuntoutusta tukevat ohjauskeskustelut. Lisäksi kuntoutuspsykologi toimii ohjaajana kipukuntoutusryhmässä ja voi tarjota yksilöohjausjaksoja kipupotilaille. Kuntoutuspsykologi osallistuu kipupoliklinikan kiputyöryhmään ja tekee yhteistyötä myös muiden kuntoutujan kannalta tärkeiden toimijatahojen kanssa. Asiakkaat ovat työikäisiä ja ohjautuvat kuntoutustutkimuspoliklinikalle lääkärin lähetteellä tai erikseen ilmoitettavien avoimien vastaanottoiltapäivien kautta. 

https://sote.kainuu.fi/toimipisteet/kuntoutustutkimuspoliklinikka


Psykologi, Kehitysvammapoliklinikka 
Kehitysvammapoliklinikan psykologi työskentelee Kainuun keskussairaalan kehitysvammapoliklinikan ja kehitysvammaisten kuntoutusosaston moniammatillisessa työryhmässä. Asiakkaita on päivähoitoikäisistä lapsista vanhuksiin. Kehitysvammapoliklinikan psykologi tekee psykologisia tutkimuksia erityisesti koulupolun nivelvaiheissa sekä tarpeen mukaan tuen tarpeiden arvioimiseksi ja erotusdiagnostiikan tueksi. Työnkuvaan kuuluvat myös kuntoutuksen suunnitteluun osallistuminen, asiakkaan lähipiirin ja verkostojen ohjaus ja konsultointi sekä lyhytkestoinen keskustelutuki asiakkaille. Työryhmän toimintatapoihin kuuluu työparityöskentely haastavissa asiakastapauksissa. Psykologi kuuluu erityishuollon johtoryhmään, ja osallistuu kehitysvammalain mukaisten asiantuntija-arvioiden antamiseen asiakkaan itsemääräämisoikeuteen liittyen. Asiakkailla on mahdollisuus ohjautua erityishuollon palveluihin ja kehitysvammapoliklinikan asiakkuuteen saatuaan älyllisen kehitysvamman diagnoosin. Osalla asiakkaista on myös autismikirjon diagnoosi tai piirteitä. Psykologisiin tutkimuksiin tai keskustelutukeen ei tarvita lähetettä, sillä kehitysvammapoliklinikan palvelut sisältyvät yleensä asiakkaalle laadittuun erityishuolto-ohjelmaan.


Yhteydenotto:
Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Puhelinnumero on 044 797 4953. Takaisinsoittojärjestelmä on avoin arkisin ma-to klo 7.30–16.00, pe 7.30–15.00. Teihin otetaan yhteyttä seuraavaan arkipäivään klo 16.00 mennessä. 

Käyntiosoitteet:

Kehitysvammapoliklinikka
Kainuun keskussairaala, E-rakennus, ovi E2, Sot­ka­mon­tie 13, 87300 Ka­jaa­ni

Kuntoutustutkimuspoliklinikka
Kainuun keskussairaala, Sotkamontie 13, F-rakennus 3, krs. 87300 Kajaani

Lasten ja nuorten poliklinikka
Kainuun keskussairaala, F-rakennus, 3. krs, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Neurologian poliklinikka
Kainuun keskussairaala, vanha sairaala, 2. krs, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani
 

Päivitetty 30.8..2021