Tiedote 12.01.2023

Kainuun ensihoitopalveluiden järjestämismallin ja palvelutasopäätöksen valmistelu aluehallitukselle

Kainuun aluehallitus saa käsiteltäväkseen ensihoitopalveluiden järjestämistä koskevia päätöksiä. Ensi viikon kokouksessa aluehallitus käy lähetekeskustelua etenemisvaihtoehdoista Kainuun ensihoidon nykytilanteen pohjalta.

Aluevaltuuston tehtävänä on tehdä päätökset hyvinvointialueen ensihoidon palvelutasosta siten, että se on toteutettu tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja oikein mitoitettuna. Palvelutasopäätöksessä määritellään mm. palvelun sisältö ja järjestämistapa sekä väestön tavoittamisajat.

Ensihoitopalveluihin sisältyvät äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi ja kiireellinen hoito sekä tarvittaessa jatkohoitoon kuljettaminen. Kainuussa ensihoidolla on vuosittain noin 20 000 hätäkeskuksen välittämää ensihoitotehtävää, jonka lisäksi noin 4000 muuta tehtävää, kuten siirtokuljetuksia tai kotisairaalan ja muiden viranomaisten tukemiseen liittyviä tehtäviä.

Nykytilannetta haastavat työaikamuutokset ja kustannustason nousu

Kainuussa ensihoitopalvelut ovat olleet vuodesta 2013 saakka kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin omaa toimintaa. Kuntakohtaisten ambulanssien sijaan Kainuussa toimii yhteinen ensihoitopalvelu, jossa yksiköitä voidaan siirtää tarpeen mukaan valmiuden ylläpitämiseksi koko toiminta-alueella. Vuonna 2022 valmiudessa on ollut 13 yksikköä.

Työaikamuotona ensihoidossa on noudatettu aluehallintoviraston myöntämällä poikkeusluvalla 42 tunnin viikkotyöaikaa 24 h työvuoroissa näihin liittyvine vapaapäiväjärjestelyineen. Vuoden 2022 lopulla käytyjen paikallisneuvotteluiden tuloksena työntekijäjärjestöt ja työnantaja päätyivät noin 10 % pienempään viikkotyöaikaan.

”Työnantajan toiveena oli aiemman työaikajärjestelyn säilyttäminen, sillä henkilöstömäärämme ei enää riitä valmiustason ylläpitämiseen. Ero tarkoittaa käytännössä kymmenen vakituisen ensihoitajan lisäämistä, joka kaikkine kustannuksineen on 700 000–800 000 euroa”, kertoo toimialuejohtaja Sami Mäenpää Kainuun hyvinvointialueelta.

”Samaan aikaan meille periytyneiden palkkaharmonisointiratkaisujen kanssa nämä tarkoittavat huomattavan korkeaa kustannustasoa, johon hyvinvointialueella ei ole varauduttu. Olemme käsitelleet tilannetta myös henkilöstön kanssa, sillä asia herättää monenlaisia kysymyksiä ja huolia. On tärkeää, että yhdessä ymmärrämme realistiset vaihtoehdot ja pyrimme löytämään ratkaisut”, toteaa Mäenpää.

Tavoitteena tasapainoiset ratkaisut palveluiden järjestämiseksi

Sote- ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuun siirryttyä Kainuun hyvinvointialueelle on käynnistynyt sekä järjestämissuunnitelman että pelastustoimintaa ja ensihoitoa koskevien palvelutasopäätösten valmistelu.

Järjestämissuunnitelman laatimisessa vuoropuhelua käydään myös hyvinvointialueen henkilöstön, kainuulaisten asukkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.

”Järjestämissuunnitelma toteuttaa strategiamme linjauksia. Se on uudistamis- ja sopeuttamisohjelma, jolla sopeudutaan kiinteään rahoitukseen. Palveluiden valikoimaa ja järjestämistapaa sekä toimipisteverkkoa on uudistettava yhdessä etä- ja digipalvelujen vahvistamisen kanssa. Yksittäiset muutokset eivät ratkaise onnistumista, vaan muutosten on ulotuttava kokonaisvaltaisesti organisaatioon”, korostaa hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.  

”Rahoituksemme vaje suhteessa toiminnan kustannuksiin on huomattava; kymmenien miljoonien alijäämän kattamisen lisäksi kulurakenteeseen pitää pystyä vaikuttamaan pitkäjänteisesti samalla, kun huolehdimme asiakkaiden tarpeen mukaisista palveluista. Ensihoidon kysymykset ovat tästä hyvä esimerkki: tavoitteena on estää kustannustason nousu ja ylläpitää riittävä ensihoidon valmius sekä hoitotason osaaminen”, lisää Lindberg.

 

Lisätietoja medialle: Hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg (040 688 4055), toimialuejohtaja Sami Mäenpää (044 7970 690)