Sähköinen resepti

Uudessa reseptikäytännössä lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräykset sähköisesti ja tallentaa ne valtakunnalliseen tietokantaan, Reseptikeskukseen. Potilas voi mennä hakemaan lääkkeet mistä tahansa apteekista. Apteekissa tarkistetaan asiakkaan henkilöllisyys ja katsotaan Reseptikeskuksesta asiakkaalle määrätyt lääkkeet.

Potilaalle lääkäri antaa paperisen reseptin sijasta potilasohjeen paperilla. Siinä kerrotaan määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet.

Potilasohje kannattaa ottaa mukaan apteekkiin. Se nopeuttaa asiointia, vaikka lääkkeen saa myös näyttämällä Kela-kortin tai todistamalla muuten henkilöllisyytensä. Sairausvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää kuitenkin Kela-kortin esittämistä.

Apteekista lääkkeen voi tarvittaessa noutaa joku muu henkilö potilaan puolesta. Toisen puolesta asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen hankkimiseen.

Kainuun apteekit eivät ota paperireseptejä uusittaviksi. Paperireseptit voi toimittaa uusittaviksi omalle terveysasemalle arkipäivinä kello 8-12 välisenä aikana. Sähköisten reseptien uudistamisen yhteydessä apteekit perivät apteekkikohtaisen uudistamismaksun, joka on muutamia euroja.

Sähköinen lääkemääräys helpottaa ja nopeuttaa potilaan asiointia sekä julkisessa terveydenhuollossa että apteekeissa. Potilaan tiedot ovat tarkoin suojattuja. Sähköistä reseptiä ei voi väärentää eikä se voi hävitä, sillä kaikki tiedot ovat valtakunnallisessa tietokannassa. Lääkemääräysten tallentuminen valtakunnalliseen tietokantaan parantaa myös tiedonkulkua ja helpottaa lääkehoidon kokonaisuuden hallintaa, niin että päällekkäinen lääkitys ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset voidaan välttää. 1.11.2015 alkaen Omakanta-palvelun kautta on voinut lähettää sähköisen reseptin uusintapyynnön. 

Sähköinen lääkemääräys on helppokäyttöinen, eikä sen käyttöön tarvita omaa tietokonetta. Sähköisen reseptin aikakaudella täysi-ikäinen henkilö voi kuitenkin myös itse seurata omaa lääkitystään ja selata lääkemääräyksiään verkossa Reseptikeskuksessa osoitteessa www.kanta.fi.

Lisätietoja sähköisestä reseptistä: www.kanta.fi

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070061