Hoitotyön potilaspalaute

Hoitotyön potilaspalautteen kautta seurataan potilastyytyväisyyttä. Kainuun hyvinvointialueen akuuttihoidon palvelualue (ensihoito, päivystyspalvelut, teho- ja valvonta), poliklinikkapalvelut (poliklinikat, päiväsairaala), erikoissairaanhoidon osastohoito ja leikkaus- ja anestesiayksikkö ovat mukana kansallisessa hoitotyön potilaspalautteen seurannassa. Näissä yksiköissä hoitotyön potilaspalautetta kerätään tehostetusti 4 kertaa vuodessa. 

Tätä kautta voit antaa palautetta saamastasi hoitotyöstä. Antamasi palaute ohjautuu suoraan asianomaisen yksiköön.

Ohjeita palautteen antamiseen

  • Palautteen voi antaa nimettömänä tai omilla nimi/yhteystiedoilla.
  • Palautteeseen ei saa laittaa henkilötunnusta tai luottamuksellista tietoa omasta tai toisen hoidosta. 
  • Varattuja aikoja tutkimuksiin, hoitoihin tai palveluihin ei voi perua palautelomakkeella.
  • Palautejärjestelmän kautta ei voi varata aikoja tutkimuksiin, hoitoihin tai palveluihin.
  • Tietosuojasyistä henkilökohtaista hoitoa koskeviin kysymyksiin ei vastata palautejärjestelmän kautta.