Kehitysvammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminta on tarkoitettu kotona asuville nuorille ja aikuisille (alkaen 13-vuotiaat) sekä itsenäisesti asuville kehitysvammaisille henkilöille harrastustoiminnan ja itsenäistyminen tukemiseen.

Tukihenkilö toimii asiakkaan kerho-/harrastustoiminnassa henkisenä ja fyysisenä tukena. Tarvittaessa tukihenkilö kulkee harrastukseen liittyvät matkat tuettavan kanssa, on mukana ohjaamassa tuettavaa toiminnan aikana ja huolehtii osaltaan asiakkaan turvallisuudesta.

Tukihenkilötoiminnasta tehdään kirjallinen asiakaspäätös sekä sopimus määräajaksi kalenterivuosittain. Perheillä on pääasiallinen vastuu tukihenkilön hankkimisessa. Toimintaa toteutetaan harkinnanvaraisena ja määrärahojen puitteissa. Tukihenkilötoimintaa järjestetään enintään 10 tuntia kuukaudessa.

Tukihenkilötoimintaa haetaan ja palvelusta lisätietoja saa oman kunnan kehitysvammapalvelujen sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Ks. Kainuun soten hallitus 18.5.2016 § 115 Kehitysvammapalvelujen tukihenkilötoiminnan toimintaperiaatteet ja maksettavat tukihenkilöpalkkiot 1.6.2016 alkaen. Kai­nuun so­ten toi­mie­lin­ten ko­kous­ten pöy­tä­kir­joi­hin pää­set klik­kaa­mal­la link­kiä.