Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut

Asumisen palvelut on tarkoitettu kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tilapäishoitoa, asumisvalmennusta tai pitkäaikaista asumista tukevaa palvelua. Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman itsenäistä, turvallista ja yksilöllistä asumista huomioiden asiakkaan toimintakyky. Asiakkaan ja/tai hänen perheensä kanssa laaditaan yhteistyössä suunnitelma, jossa määritellään tarvittavat palvelut ja tukitoimet.

Tilapäishoito on tarkoitettu kotona asuville kehitysvammaisille henkilöille. Tilapäishoidolla tuetaan perheiden ja huoltajien jaksamista sekä lasten ja nuorten kotona asumista.

Kainuun hyvinvointialue järjestää asumisen palveluja kehitysvammaisille henkilöille omana toimintana ja ostopalveluina.

Asumispalvelua haetaan oman kunnan kehitysvammapalvelujen sosiaaliohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä.

Oman toiminnan asumisen palvelujen yksiköiden palveluesihenkilöiden yh­teys­tie­toi­hin pää­set klik­kaa­mal­la al­la ole­via paik­ka­kun­ta­koh­tai­sia link­ke­jä. Kainuun hyvinvointialueen oman toiminnan vammaisten ja kehitysvammaisten asumisen palveluiden palveluyksikköpäällikkö Jarkko Hanhela, p. 044 797 0596, sähköposti etunimi.sukunimi@kainuu.fi