Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalvelut järjestää ja tuottaa kehitysvammalain mukaisia palveluja. Kehitysvammalain mukaisia palveluja järjestetään silloin, kun kehitysvammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja muiden lakien nojalla. Kehitysvammapalveluissa tuetaan kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän perheitään elämän eri vaiheissa. Palvelujen järjestämisessä hyödynnetään laaja-alaista ammattitaitoa eri sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen alojen kanssa.

Kehitysvammapalveluihin hakeudutaan joko ottamalla yhteyttä vammaispalveluihin tai tekemällä kehitysvammapalveluhakemuksen. Hakemuksen voi tulostaa vammaispalvelujen internetisivulta lomakkeista, hakea toimipisteistä tai pyytää vammaispalvelujen henkilökunnalta.

Kainuun hyvinvointialueen kehitysvammapalvelut osallistuu yhdessä kehitysvammaisen henkilön ja hänen perheensä kanssa hoidon, varhaiskuntoutuksen, opetuksen, työllistämisen, päiväaikaisen toiminnan sekä asumiseen liittyvien palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Kehitysvammapoliklinikan palveluista löydät tietoa täältä.