Päiväaikainen toiminta


Päiväaikainen toiminta on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille kehitysvammaisille henkilöille. Toimintaa voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan myös toimintayksiköiden ulkopuolella. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan kunkin kehitysvammaisen henkilön omat tarpeet ja taidot sekä tarvittava ohjaus.